świat się nie kończy


świat się nie kończy
świat się nie kończy {{/stl_13}}{{stl_8}}{na kimś, na czymś} {{/stl_8}}{{stl_7}}'ktoś lub coś nie jest jedyną osobą (rzeczą, sprawą itp.), którą warto, trzeba się interesować, przejmować, o którą należy się starać, zabiegać itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nie martw się tym, że odszedł, świat się na nim nie kończy. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • świat się kończy — {{/stl 13}}{{stl 7}} wykrzyknienie używane do wyrażenia zdumienia, oburzenia, przerażenia, zaskoczenia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Świat się kończy, co tam z ludźmi wyrabiają w Jugosławii. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}świat… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • świat — m IV, D. a, C. u, Ms. świecie; lm M. y 1. «kula ziemska, Ziemia jako miejsce bytowania człowieka wraz ze wszystkim, co na niej istnieje; warunki tego bytowania, życie na Ziemi z wszelkimi jego przejawami» Życie na świecie. Podróżować, wędrować po …   Słownik języka polskiego

  • świat — 1. Błagać, prosić na wszystko w świecie «usilnie, natarczywie prosić o coś» 2. Być komuś, stać się dla kogoś całym światem; przesłonić komuś (cały) świat «być, stać się jedynym przedmiotem czyichś zainteresowań, uczuć»: (...) Nie wie kiedy i… …   Słownik frazeologiczny

  • kończyć się — I – skończyć się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dobiegać końca istnienia w czasie, przestawać istnieć, trwać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zima się kończy. Skończyły się święta. Skończyła się jego kariera. Film się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kończyć się — Coś się kończy na słowach zob. słowo 4. Czyjś świat kończy się na czymś zob. świat 6. Świat nie kończy się na kimś, na czymś zob. świat 28. Świat się kończy! zob. świat 31 …   Słownik frazeologiczny

  • słowo — 1. przestarz. Być (z kimś) po słowie «być (z kimś) zaręczonym»: – Żeni się pan? – Tak, po słowie jesteśmy. I. Newerly, Pamiątka. 2. Chwytać, łapać kogoś za słowa (słówka) «zwracać złośliwie uwagę na formę wypowiedzi, nie na jej treść, dopatrywać… …   Słownik frazeologiczny